Geheim houden?

Er zijn situaties waar je niet snel over praat. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt, of zeker weet, dat het zakelijk wat minder goed gaat.

Herken je dit: partners merken vaak als eerste dat er iets is, daar hebben ze radar voor. Veel ondernemers vinden het een hele stap toe te geven dat het niet lekker loopt. Je voelt wel dat er iets moet gebeuren, maar hoe doe je dat en waar begin je? Er over praten helpt, je deelt je zorgen. Maar dan? Vaak is snel verandering nodig. We spreken uit ervaring, daar heb je tenminste iets aan. Brainpoint-MKB vraagt én geeft vertrouwen en inzet. We delen je zorgen en zoeken samen een duurzame oplossing.

OPLOSSINGEN CREËREN

hoe doe je dat? Brainpoint-MKB vraagt, luistert en analyseert, op grond van vertrouwen en betrokkenheid. Daarna zetten we samen de zaken zo direct en helder mogelijk op een rij en stellen prioriteiten. Doelgericht werken, samen bepalen wat moet en kijken wat kan. Als dat nodig is overleggen we met instanties en andere deskundigen. Ons netwerk van kennis en ervaring bewijst zijn nut en werkt inspirerend. Jij kunt doen waar je goed in bent, in principe gaan de zaken snel weer beter. Brainpoint-MKB begeleidt zolang jij dat nuttig vindt.